Keuring NEN 3140

INSPECTIE VASTE INSTALLATIES
Inspectie worden steeds vaker vanuit de opstal- of inboedelverzekering vereist. Daarnaast bestaat de verplichting vanuit wetgeving (ARBO) om installaties te inspecteren. Ik inspecteer elektrische laagspanning installaties volgens de NEN 1010 en de NEN 3140 .

Het doel van regelmatige inspecties is gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. Bij een inspectie volgens de norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties” wordt de elektrische installatie aan de hand van de beveiligingsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vermeld in de norm NEN 1010, beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats door middel van een visuele inspectie, metingen en beproevingen.

De visuele inspectie

Bij de visuele inspectie van de elektrische installatie wordt beoordeeld of aan de hierna genoemde punten (voor zover van toepassing) wordt voldaan;

 • Zijn de vereiste tekeningen van de installatie aanwezig
 • Komen de tekeningen overeen met de installatie
 • Is er voldoende vrije ruimte voor de schakel- en verdeelinrichting aanwezig
 • Zijn vluchtwegen toegankelijk
 • Zijn de delen van de installatie gemakkelijk bereikbaar ten behoeve van bediening, inspectie en onderhoud
 • Is er groepenverklaring aanwezig
 • Zijn de aansluitleidingen juist ingevoerd
 • Zijn er mechanische gebreken aanwezig
 • Zijn er onderbrekingen in de zichtbare aard- en beschermingsleidingen
 • Is er voldoende afscherming van de spanning voerende delen
 • Zijn er verschijnselen aanwezig die wijzen op te hoge temperaturen van rails of aders etc.
 • Is het juiste materieel of zijn de juiste leidingen met bijbehoren overeenkomstig de uitwendige invloeden gekozen
 • Is de belastbaarheid van de leiding voldoende naar aanleiding van de gekozen beveiligingen tegen overbelasting of kortsluiting

Inspectie door meting en beproeving

Bij meting en beproeving van de elektrische installatie wordt beoordeeld of aan de hand de hierna genoemde punten (voor zover van toepassing) wordt voldaan;

 • Is de isolatieweerstand van de installatie voldoende hoog
 • Is de aardverspreidingsweerstand voldoende laag (wordt bepaald aan de hand van de circuitweerstandswaarde)
 • Is de werking van de aardlekbeveiliging juist bij het testen met de test knop
 • Is de aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekbeveiliging juist
 • Is de impedantie van de foutstroomketen, die door een defect tot stand komt, op het verst gelegen punt juist
 • Is de werking van de veiligheidsketens juist

Keuren elektrisch gereedschap

Elektrotechnisch Installatiebedrijf Lex Romp keurt al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm. Wanneer uw machine volgens deze norm is gekeurd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit.

De machine wordt visueel geïnspecteerd en aan de benodigde metingen en beproevingen onderworpen. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker, waarop staat tot wanneer de keuring geldig is. U krijgt tevens een rapport met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.

Neem contact op voor meer informatie of een prijsopgaaf.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie of een prijsopgaaf.

Neem contact op